İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ENGELLİ KADINLARI VE ÇOCUKLARI DA YAŞATIRÜlkemizde ve dünyada engelli kadınlar ve çocukları da aile içinde, sokakta, okulda, iş yerinde, kısacası her türlü ortamda, engelli olmayan kadınlar ve çocuklar kadar şiddete maruz kalmaktadır. Engelli kadınlar ve çocuklar fiziksel, psikolojik, ekonomik olmak üzere birçok alanda, farklı biçimlerde şiddete uğramaktadır.• Dayak veya başka yollarla bedenlerine zarar verme,• İhtiyaçlarının karşılanmasını engelleme (tekerlekli sandalye, ilaç, yemek vb.),• Evden çıkmalarını, iş bulmalarını veya okula gitmelerini engelleme,• Para, sağlık, eğitim, çalışma ve hayatları ile ilgili diğer önemli konularda kendi seçimlerini yapmalarını engelleme,• Zorla ve küçük yaşta evlenmeye zorlama,• Engelli kız çocuklarına -mış gibi evlilikler yaptırarak,• Cinsel şiddete maruz bırakma,• İlişkileri ya da çocukları olmasını engelleme,• Zihinsel engelli kadınları ve kız çocuklarını kısırlaştırma,• Engelli çocuğu olan kadınları suçlu görerek suçlu hissettirme,• Engelli çocuğu olacak kadınlara gebelikleri ile ilgili karalarda baskı uygulama• Görmezden gelme, ihmal etme ve benzeri pek çok farklı biçimde yaşanmakta olan bu şiddet türlerinden engelli kadın ve çocukları korumak için gerekli önlemleri almak ve yaptırımları uygulamak tüm devletler için Devlet olmaktan kaynaklanan bir zorunluluktur. Sözleşmeler, yol gösterici ve destekleyici metinlerdir. Sözleşmelere taraf olmamak, devletlerin yükümlülüklerini ortadan kaldırmamakta ama devletleri bu yükümlülükler ile baş başa bırakmakta, tüm kadınlar gibi engelli kadınların ve çocukların kendilerini daha korunaksız hissetmelerine neden olmakta, kadınlarda, çocuklarda, ailelerde, sivil toplum örgütlerinde kazanımların geriye gittiği kaygısı yaratmaktadır.Engelli kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddet, ihmal, istismar ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için mücadele eden bir sivil toplum oluşumu olarak referans aldığımız kanunlarımızın ve uluslararası sözleşmelerin varlığının ayrımcılık ve eşitsizlik ile mücadele ne kadar önemli olduğunu, yükümlülüklerini yerine getirmede devlete yol gösterdiğini ve onu güçlendirdiğini biliyoruz. Bu sebeple İstanbul Sözleşmesi’nin feshi konusunda alınan kararın geri çekilmesi ve sözleşme maddelerinin hayata geçirilmesi konusunda talebimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.İMZACI STK’LAR1. Albinizm Derneği2. Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı3. Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği4. Denizli Otizm Derneği5. Eğitimde Görme Engelliler Derneği6. Engelli Kadın Derneği7. Engelliler Konfederasyonu8. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği9. Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği10. Sağlık Hizmetleri Sendikası11. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği12. Türkiye Down Sendromu Derneği12. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği14. Türkiye Spastik Cocuklar Vakfı15. Türkiye Spina Bifida Derneği16. Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği

yorum Yap

BOBAYDER

Amacımız yerelde ve Türkiye genelinde “benden sonra çocuğum ne olacak” sorusuna yanıt aramak. Bununla ilgili yerel yönetimler ve devletle işbirliği içerisinde yasal düzenlemeleri hayata geçirmenin savaşını veriyoruz.

İletişim

Adres: İhsaniye Mahallesi Tuna Caddesi Fulya Sokak Uğurkent Sitesi B blok kat1 daire1 Nilüfer/Bursa

E- Mail: bobayder16@gmail.com

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi©2020